ภัยพิบัติและการฟื้นฟู

Sort :

ทำความเข้าใจเกี่ยวกับเหตุการณ์แผ่นดินไหวและสึนามิครั้งใหญ่ที่โทโฮกุ

โซนที่ระลึกเซนได 3.11

โซนที่ระลึกเซนได 3.11
85-4 คุซึกะตะ อะซะ อะระอิ วาคาบายาชิคุ เซนไดชิ (ในสถานีอะระอิ รถไฟใต้ดิน สายโทไซ)
10:00〜17:00
more

ร่องรอยแห่งความทรงจำจากภัยพิบัติแผ่นดินไหว โรงเรียนประถมศึกษาอะระฮามะ เมืองเซนได