ออนเซ็น

พิพิธภัณฑ์

ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมดั้งเดิม

เทศกาลและอีเว้นต์ต่างๆ

กีฬา

ทัศนศึกษาโรงงาน

สถานที่เที่ยวสำหรับครอบครัว

สถานบันเทิงยามค่ำคืน

ธรรมชาติ

ภัยพิบัติและการฟื้นฟู