ภัยพิบัติและการฟื้นฟู

โซนที่ระลึกเซนได 3.11

สิ่งก่อสร้างที่ระลึกในการฟื้นฟูสภาพจากภัยพิบัติแผ่นดินไหวซึ่งเปิดดำเนินการในเดือนกุมภาพันธ์ 2016 อยู่ในสถานีอะระอิ รถไฟใต้ดินของเมืองเซนไดสายโทไซ เพื่อใช้เป็นสถานที่เพื่อการเรียนรู้เกี่ยวกับภัยพิบัติแผ่นดินไหวและยังเป็นแหล่งที่ถ่ายทอดประสบการณ์และบทเรียนที่ได้รับจากภัยพิบัติแผ่นดินไหวไปสู่อนาคต
ชั้น 1 นั้นมีทั้งแผนที่ 3 มิติ, สไลด์และหนังสือข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับแผ่นดินไหวจัดอยู่บริเวณพื้นที่แลกเปลี่ยนความสัมพันธ์ ที่ชั้น 2 มีการจัดแสดงนิทรรศการประจำถาวร, ที่บอกเล่าถึงความเสียหายจากภัยพิบัติแผ่นดินไหวและสถานการณ์การฟื้นฟูสภาพ, ห้องจัดแสดงการจัดนิทรรศการการวางแผนเพื่อถ่ายทอดภัยพิบัติแผ่นดินไหวจากมุมมองต่างๆ และจัดสร้างสตูดิโอซึ่งมีการทำเวิร์คช็อปประเภทต่างๆรวมอยู่ด้วย นอกจากนี้บนดาดฟ้าอาคารนั้นมีสวนหย่อมให้ใช้เป็นที่พักผ่อนและยังสามารถใช้เป็นสถานที่จัดกิจกรรมต่างๆอีกด้วย
ในฐานะที่เป็นเสมือนประตูของพื้นที่ชายฝั่งตะวันออกของเซนไดนั้น ได้มีความมุ่งหมายที่จะนำความรู้และบทเรียนแห่งความเสียหายอันใหญ่หลวงอันเนื่องมาจากสึนามิ,ความทรงจำของพื้นที่และภัยพิบัติแผ่นดินไหวนี้ถ่ายทอดไปสู่อนาคตและโลกอย่างต่อเนื่องตลอดไป

Hours
10:00〜17:00
Closed
วันจันทร์ (กรณีที่วันจันทร์เป็นวันนักขัตฤกษ์ วันถัดไปจะเป็นวันหยุด) วันถัดจากวันนักขัตฤกษ์ วันสิ้นปีและวันขึ้นปีใหม่
Admission
ฟรี
Access
เชื่อมโดยตรงกับสถานีอะระอิ รถไฟใต้ดินเซนได สายโทไซ
URL
http://sendai311-memorial.jp/
TEL
022-390-9022
Address
85-4 คุซึกะตะ อะซะ อะระอิ วาคาบายาชิคุ เซนไดชิ (ในสถานีอะระอิ รถไฟใต้ดิน สายโทไซ)