การเดินทางจากโตเกียวไปเซ็นได

โดยชิงกันเซ็ง

กรณีที่ต้องการเวลา การเดินทางด้วยชิงกันเซ็งเป็นวิธีที่เร็วที่สุด ด้วยเวลาเพียง 1 ชั่วโมง 30 นาที ในราคาต่ำสุด 10,890 เยน จำนวนรอบต่อวันก็มีมาก เกินกว่า 80 เที่ยวต่อวัน
สำหรับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ เราแนะนำให้ท่านใช้ฟรีพาสต่างๆในการเดินทางด้วยชิงกันเซ็งสายโทโฮคุ ไม่ว่าจะเป็น เจแปนเรลพาส (Japan Rail Pass), เจอาร์ อีสพาส โทโฮกุ (JR East Pass Tohoku Area), เจอาร์ อีส แอนด์ เซาท์ ฮอกไกโด เรลพาส (JR East And South Hokkaido Rail Pass ) ซึ่งจะทำให้ท่านเดินทางด้วยชิงกันเซ็งได้คุ้มค่ามากกว่าราคาปกติ
ท่านสามารถจองตั๋วรถไฟด่วนชิงกันเซ็งได้จากเว็บไซต์ของการรถไฟญี่ปุ่นตะวันออก

รถทัวร์

การเดินทางโดยรถทัวร์ช่วยให้ท่านเดินทางไปมาระหว่างโตเกียวและเซ็นไดได้ในราคาประหยัด บริษัทรถบัสส่วนใหญ่มีบริการรถทัวร์ระหว่างโตเกียว-เซ็นไดทุกวัน ใช้เวลาเที่ยวละประมาณ 5 ชั่วโมง 30 นาที ค่าโดยสารอยู่ในช่วง 2,200 – 6,500 เยน ซึ่งจำนวนรอบรถบัส เวลาออกเดินทาง และลักษณะรถจะแตกต่างกันตามบริษัท นอกจากนี้ยังมีรถบัสให้บริการจากเซ็นไดไปยังสนามบินนาริตะ และสนามบินฮาเนดะอีกด้วย