การเดินทางสู่ Sendai จากเมืองอื่นๆ

การเดินทางสู่ Sendai จากเมืองอื่นๆ

Sendai เชื่อมต่อกับเมืองอื่นโดยรถไฟสาย Shinkansen หรือรถไฟสายอื่น รถบัส และเรือเฟอร์รี รายการต่อไปนี้แสดงวิธีการเดินทางสู่ Sendai จากเมืองอื่นๆ (ราคาแสดงเฉพาะราคาตั๋วเที่ยวเดียว)

Tomakomai-Sendai: Ferry - 14 hrs 45 min ¥8000
Nagoya-Sendai: Ferry - 21 hrs ¥7000