Attractions

Sakunami
Jogi Nyorai Saihoji Temple
Matsushima
Urato Islands
Market Places
Shiogama Seafood Wholesale Market
Department Stores
EBeanS
Downtown Sendai
Jozenji-dori Avenue
Traditional Arts & Crafts
Sendai Hariko/ Matsukawa Daruma
Matsushima
Godaido Temple
Matsushima
Entsuin Temple
Sakunami
Sakunami Onsen