ทำความเข้าใจเกี่ยวกับเหตุการณ์แผ่นดินไหวและสึนามิครั้งใหญ่ที่โทโฮกุ

ทำความเข้าใจเกี่ยวกับเหตุการณ์แผ่นดินไหวและสึนามิครั้งใหญ่ที่โทโฮกุ

บริเวณโทโอกุตะวันออก ซึ่งรวมเมืองเซ็นไดด้วยนั้น เคยประสบภัยแผ่นดินไหวและสึนามิขนาดใหญ่ในเมืองบริเวณชายฝั่ง เมื่อเดือนมีนาคม ค.ศ.2011 ทว่าหลังจากนั้นด้วยความช่วยเหลืออย่างอบอุ่นจากทั่วโลก ภูมิภาคนี้กำลังถูกฟื้นฟูให้ดีขึ้นเรื่อยๆ
จากเหตุการณ์ในครั้งนั้นคงช่วยให้เราทุกคนเข้าใจอย่างลึกซึ้งในพลังอันมากมายมหาศาลของธรรมชาติ และความจำเป็นของทักษะการดูแลตนเองเมื่อเกิดภัยพิบัติมากขึ้น

เพื่อให้ทราบถึงสภาพความเสียหายของเหตุการณ์วันนั้นและกระบวนการฟื้นฟูเมืองเซ็นไดทั้งหมดในระยะเวลาสั้นๆ เราขอแนะนำให้ท่านเข้าชมนิทรรศการที่จัดขึ้นใน “โซนที่ระลึก เซ็นได 3.11” ในสถานีรถไฟฟ้าใต้ดินอะระอิ สายโทไซ ซึ่งจัดแสดงภาพก่อนและหลังเกิดเหตุแผ่นดินไหวและสึนามิในบริเวณต่างๆของเมืองเซ็นได และนิทรรศการต่างๆหลายรูปแบบซึ่งจะบอกเล่าข้อมูลเกี่ยวกับภัยแผ่นดินไหวและสึนามิ
การเดินทาง : ด้านในสถานีรถไฟใต้ดินอะระอิ สายโทไซ
ค่าเข้าชม : ไม่มีค่าใช้จ่าย

หากท่านมีเวลามากกว่านั้น ลองชมจุดเกิดภัยสินามิในเมืองเซ็นได คือชายฝั่งต่างๆเช่นอิชิโนะมะกิ นะโทริ และมินะมิซังริคุดูไหมครับ ที่ “ศูนย์สนับสนุนการท่องเที่ยวเชิงฟื้นฟู จังหวัดมิยะกิ” จะสนับสนุนการทัศนศึกษาไซต์สึนามิ โดยจะให้คำแนะนำที่เหมาะสมตามความต้องการของนักท่องเที่ยว บริการติดต่อสถานที่ จัดหายานพาหนะ รวมทั้งให้ข้อมูลในการเดินทางทั้งภาษาญี่ปุ่นและภาษาต่างประเทศ

ศูนย์สนับสนุนการท่องเที่ยวเชิงฟื้นฟู จังหวัดมิยะกิ อีเมล์
miyagikanko305@ray.ocn.ne.jp