อาหารและเครื่องดื่ม

ถั่วแระกวน

ข้าว

ลิ้นวัวย่าง

เนื้อวัว Sendai

ซูชิ / เซ็นไดสุเคะด้ง

ข้อมูลสำหรับนักท่องเที่ยวมุสลิมและมังสวิรัติ