History & Traditional Culture

Sort :

Sendai Suzume Odori

Shokeikaku

Shokeikaku
143-3 Hitokitanishi, Moniwa, Taihaku-ku, Sendai
11:30-15:00, 17:00-20:00 *Reservation required for dinner on weekdays
more

Sendai Shiro (Mitakiyama Fudoin Shrine)

Shiroishi Castle

Shiroishi Castle
1-16 Masuoka-cho, Shiroishi City, Miyagi Prefecture
9:00–17:00 (Until 16:00 from November to March)
more

Samurai Residence Street

Samurai Residence Street
5-40 Nishimasuoka-cho, Shiroishi City, Miyagi Prefecture
9:00–17:00 (Until 16:00 from November until March)
more