Animals

Sort :

Sendai Umino-mori Aquarium

Sendai Umino-mori Aquarium
4-6 Nakano, Miyagino-ku, Sendai
9:00-18:30(Last entry 18:00) ※Hours are subject to change. Please confirm with the official website
more

Sendai Yagiyama Zoological Park

Sendai Yagiyama Zoological Park
1-43, Yagiyama-honcho, Taihaku-ku, Sendai
9:00-16:45 (Mar. to Oct., last entry 16:00)/ 9:00-16:00 (Nov. to Feb., last entry 15:00)
more

Zao Fox Village

Zao Fox Village
11-3 Kawarago, Fukuokayatsumiya Shiroishi-shi, Miyagi prefecture
9:00-17:00 (winter season 16:00)
more

Tashiro Island (Cat Island)