• วัดรินโนจิ
  • เดินเล่นบนถนนโจเซ็นจิ
  • เทศกาล Sendai Tanabata

Attractions

ห้ามพลาดเมื่อมาเซนได
ผ่อนคลายไปกับออนเซ็น
อาหารและเครื่องดื่ม
ชิโรอิชิอูเม็ง
Matsushima
โกะไดโด
ออนเซ็น
Akiu Onsen
ธรรมชาติ
Cherry Blossoms in Tohoku
ห้ามพลาดเมื่อมาเซนได
ประสบการณ์การรับประทานลิ้นวัว
ตลาด
ตลาดปลามัตสึชิมะ
เครื่องใช้ไฟฟ้าและอื่น ๆ
Yamada Denki LABI Sendai
ใจกลางเมืองเซนได
วัดรินโนจิ