• สวนสาธารณะนิชิ
  • สุสาน Zuihoden Mausoleum
  • น้ำตก Akiu Otaki

Attractions

ห้างสรรพสินค้า
FORUS
ใจกลางเมืองเซนได
Osaki Hachimangu Shrine
ห้างสรรพสินค้า
Mitsukoshi
ห้างสรรพสินค้า
Shop and Wander AER
ธรรมชาติ
ทาชิโระจิมะ (เกาะแมว)
งานฝีมือแบบดั้งเดิม
เครื่องเขิน Tamamushi-nuri
ช้อปปิ้ง
อิออน สาขาเซ็นได
Matsushima
เกาะฟุคุอุระจิมะ
เครื่องใช้ไฟฟ้าและอื่น ๆ
Yamada Denki LABI Sendai