• สุสาน Zuihoden Mausoleum
  • Akiu Kogei no Sato
  • อาหารและเครื่องดื่ม

Attractions

ห้างสรรพสินค้า
Shop and Wander AER
สถานที่เที่ยวสำหรับครอบครัว
สะโอเอคโค่ไลน์
กิจกรรม
เกาะโอชิมะ
ธรรมชาติ
สวนสัตว์เซ็นไดยากิยามะ
Matsushima
ล่องเรือครูซ ชมอ่าวมัตสึชิมะ
พิพิธภัณฑ์
พิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์ ดาเตะ มาซามุเนะ
กิจกรรม
วัดโมซือจิ
ใจกลางเมืองเซนได
เทวรูปใหญ่เจ้าแม่กวนอิม
Akiu
บังจิอิวะ